Coreway - cesta k úspěchu formou koučinku, poradenství a vzdělávacích programů

Systematicky rozvíjím myšlení klientů a zlepšuji jejich dovednosti, aby byli úspěšnější v pracovním i osobním životě.

Reference Kontakt

Vybraní klienti

Reference

Logo Partnerské vztahy.eu

Karel Chába
kouč partnerských vztahů

Logo Bermangroup

Tomáš Vlasák
jednatel Berman Group

„Jako jednatel společnosti Berman Group, služby ekonomického rozvoje, s.r.o. potvrzuji, že pan Mgr. Martin Mlčoch pro naši firmu v letech 2005 - 2008 provedl a zpracoval 550 strukturovaných rozhovorů s majiteli a jednateli firem v rámci projektů na podporu místního a regionálního ekonomického rozvoje ve městech a regionech České republiky. Jmenovitě se podílel například na projektech: Vyhodnocení dopadů hospodaření ekomických subjektů na území ChKO (Železné Hory, Broumovsko, Český kras, Beskydy, Krkonoše, Labské pískovce), Průzkum podnikatelského prostředí v Liberci, Průzkum podnikatelského prostředí pro Strategii rozvoje města Chebu, Průzkum podnikatelského prostředí pro Regionální inovační strategii Karlovarského kraje, Průzkum prostředí ve firmách pro zpracování regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci. S výsledky jeho práce, přístupem, ochotou a aktivitou jsme byli vždy maximálně spokojeni.“

Stáhnout dopis (PDF, 4,66 MB)

Logo Simplex

Radek Ulrych
jednatel Simplex CZ

„Mgr. Martin Mlčoch pro naši firmu vybíral obchodní manažery a zaměstnance. Pro ně následně připravoval adaptační proces a podílel se na jejich kompetenčním rozvoji. S výsledky jeho práce, přístupem, ochotou a aktivitou jsme byli vždy maximálně spokojeni.“

Stáhnout dopis (PDF, 1,21 MB)

Logo Gastrogroup

Roman Cibulka
Gastrogroup a.s.

„Mgr. Martin Mlčoch spolupracoval s firmou Gastrogroup, a.s., tři roku jako kouč a poradce generálního manažera. V rámci svého působení se také podílel na vzniku nové podpůrné organizace Gastroservice, s.r.o. Pro tuto organizaci zajišťoval personální zajištění a nastavování vnitřních komunikací. Dále spolupracoval se školitelským týmem z fondů Evropské unie. Současně také působil jako HR manažer, který se podílel na výběru vyššího, středního managementu včetně konzultace výběru personálu. Dále měl úkol školit a trénovat zaměstnance na obchodní a komunikační dovednosti. Pro střední a vyšší management zajišťoval poradenství, školení a koučink z oblastí manažerských a komunikačních dovedností. Na jaře 2011 Mgr. Mlčoch vytvořil a implementoval pro dvě velké restaurace La Casa Argentina a Bodeguita del Medio řídící, komunikační a obchodní systém: Řízení podle cílů s podporou systemického koučinku, jehož implementace byla v současné době přerušena. V tomto projektu se tvořily a školiky oblasti manažerských, obchodních, komunikačních dovedností, strategického řízení, realizoval se teambulding, definovaly se role středního a vyššího managementu dle Belbinových rolí. Střední a vyšší manažeři byli vedeni systemickým koučinkem, který podporoval manažeri jednak v oblasti řízení, tak i v práci na rozvoji osobnosti. Naše vzájemná spolupráce trvala více než 3 roky a nyní je přerušena v důsledku velkých personálních změn ve vyšším managementu u výše zmíněných restaurací. Ve své pozici měl Mgr. Mlčoch na starosti konzultační rozvoj akcionáře - spolumajitele, vyššího, středního managementu a dále řadových zaměstnanců. Svoji lektorskou a trenérskou činnost realizoval prostřednictvím školení, tréninků workshopů, konzultací a teambuildingů. Dle zadání vedení společnosti koučoval vybrané, pro společnost důležité zaměstnance tak, aby byly dosaženy předem definované požadavky pro jejich kariérní růst. Zároveň působil jako poradce majitelů, vyššího a středního managementu. Další oblastí působení byla jeho spolupráce na tvorbě kompetentnosti firemního gastro trenéra pro firemní restaurace v oblastech prezentačních dovedností, vyjednávání, zvládání krizových situací a následných kompetencí. Velká oblast činnosti byla zaměřená na osobní rozvoj. Dosavadní spolupráci hodnotím jako oboustranně otevřenou, přínosnou, motivující a podněcující.“

Stáhnout dopis (PDF, 3,48 MB)

Logo Mironet

Petr Přenosil
Mironet a.s.

„Pan Martin Mlčoch byl vybrán pro společnost Mironet a.s. pro projekt, který financovala Evropská unie. Působil jako konzultant, trenér a kouč. Podílel se na koučinku a školení majitele společnosti Roberta Novotného, manažerů jednotlivých oddělení a zaměstnanců společnosti v manažerských pozicích. V naší pobočkové síti se podílel na tvorbě, implementaci a následném koučování obchodně-manažerského projektu s 360 stupňovou zpětnou vazbou spolu s uplatněním osobniho systemického koučinku manažera pobočkové sítě. Další aktivitou pana Mlčocha byla spolutvorba a implementace komunikačního skriptu pro Call centrum s následným monitoringem a koučinkem. Pro HR oddělení pan Mlčoch realizovat tréninky a koučink HR manažerek, spolupodílel se na tvorbě a následné implementaci chodu HR oddělení, příprav a realizace assestment centra a nastavování adaptačních procesů pro nové zaměstnance. Prováděl školení změn komunikace a realizace obchodních a servisních procesů při ustanovení nového občanského zákoníku. Podílel se na řešení krizových situací ve vztahu se zákazníkem v písemné a telefonní komunikace a také při přímém jednání se zákazníkem na prodejním místě či při servisním výjezdu. S působením pana Martina Mlčocha jsem byl velmi spokojen, neboť díky jeho spolupráci jsme nalezli řešení k řadě problémů. Jeho působení považuji za velký přínost pro společnost Mironet, která za jeho přispění dosáhla nejlepších obchodních výsledků ve své historii.“

Stáhnout dopis (PDF, 107 kB)

Logo Recutech

Mirek Vrbický
RECUTECH s.r.o.

„V srpnu jsem měl jako sales manažer české výrobní společnosti RECUTECH s.r.o. to štěstí, že naše firma uspořádala pro obchodní tým školení a koučing, které vedl pan Martin Mlčoch. Ten mě velmi brzy přesvědčil o svých kvalitách. Strávili jsme spolu 7 pracovních dní, kdy jsme si na začátku společně stanovili cíle a má očekávání. Posléze mě naučil několik prostých metod, které teď používám nejen v práci, ale i v osobním životě. Pana Mlčocha jednoznačně doporučuji, je to člověk na svém místě.“

Stáhnout dopis (PDF, 43 kB)

Logo Grammer

Kateřina Čutríková
GRAMMER CZ, s.r.o.

„V roce 2015 se ve společnosti Grammer CZ, v závodě v Žatci, uskutečnilo pod záštitou společnosti Goo.EU s.r.o. a Úřadem práce ČR školení mistr/mistrová, které vedl pan Martin Mlčoch. Oceňujeme, jakou profesionalitu a vstříčnost projevil pan Mlčoch při výuce i mimo ni. Školení probíhalo interaktivně, nenudilo a bylo vyložene srozumitelné a jasné. Zaměstnanci se dozvědeli velmi mnoho důležitých věcí z daného oboru v praxi. Na základě zpětné vazby od zaměstnanců, kteří se zúčastnili školení, pana Mlčocha vřele doporučujeme ostatním společnostem. Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci a věříme, že nebyla poslední. “

Stáhnout dopis (PDF, 237 kB)

Logo Dittrich a Greipl

Roman Jakoubek
Dittrich & Greipl CZ s.r.o.

„Naše společnost se v roce 2014 zaměřila na vzdělávání svých zaměstnanců a v rámci tohoto plánu se ucházela i o finanční dotaci regionálního individuálního projektu "Vzdělávejte se pro růst v Jihočeském kraji II". Tento projekt byl přijat a pan Mlčoch byl vybrán jako lektor. Jeho působnost trvala od října 2014 do května 2015. Proškoleno bylo celkem 8 zaměstnanců - mistrů a předáků ve dvou blocích. Jedním z cílů školení bylo zefektivnění komunikace mezi mistrem (ředámek) a jeho podřízenými a tím rychlejší, přesnější a bezproblémové řešení zakázky, potažmo výroby. Školení, které probíhalo v etapách vždy po celý den, nebylo pouze o přednášce či monologu, avšak bylo vedeno zábavnou, motivující, inspirující a velmi naučnou formou. Jako jednatel společnosti mohu říci, že vliv pana Mlčocha zanechal v našich zaměstnancích jen to nejlepší a výsledky jeho školení se začaly projeovat již po krátké době jeho působení u nás. Mistři například dokáží lépe definovat cíl, dokáží namotivovat zaměstnance k ještě lepšímu výkonu a udržují na pracovištích přátelskou atmosféru i v době maximálního nasazení. Pan Mlčoch jako kouč též naučil naše mistry vést jednání a především docházet k jednoznačnému řešení nejen s podřízenými, ale i nadřízenými v případě jakéhokoliv problému, ať už technologického, personálního či jiného. Tato probíhající školení měla takový úspěch, že jsme pana Mlčocha využili i k 3 dennímu koučinku manažerů, které mělo opět velký ohlas. Informace, rady, návody, vědomosti i z takto krátkého školení byly manažery aplikovány do každodenního chodu firmy téměř ihned. Zaměstnanci přijali tuto změnu velmi pozitivně. Výsledkem je lepší pracovní prostředí pro všechny. “

Stáhnout dopis (PDF, 630 kB)

Máte dotaz nebo si chcete sjednat schůzku?

Mgr. Martin Mlčoch

Mgr. Martin Mlčoch
lektor, certifikovaný kouč

+420 777 662 804
martin.mlcoch@coreway.cz

28. Pluku 885/10, 101 00  Praha 10
IČ: 70765235
DIČ: CZ6604281189

Ev. číslo v živn. rejstříku: P10-127009/2011
Evidující úrad: Městská část Praha 10

* povinný údaj
Copyright © 2012, Coreway | Vytvořila Bajola